قیمت روز اس پی ال

قیمت روز اس پی ال را می توانید به صورت کامل با ضخامت های 12 و 3 میلی متر  در ابعاد 420 سانتی متر در 140 سانتی متر به صورت شیت کامل در نمایندگی رسمی اس پی ال در تهران و کرج مشاهده کنید. صفحه کابینت اس پی ال یکی از پر فروش ترین صفحه کابینت های موجود در بازار می باشد.

قیمت صفحه کابینت اس پی ال

قیمت صفحه کابینت اس پی ال همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید در کدهای مختلف متفاوت است. قیمت این صفحات بر اساس رنگ رگه و مغز آنها تعیین می شود.اکثر صفحات اس پی ال دارای مغز ساده و مشکی رنگ هستند و فقط تعداد محدودی از این متریال دارای مغز رگه دار می باشند. اس پی ال نویر و اس پی ال برلا دارک جزو صفحه کابینت های اس پی ال با مغز رگه دار هستند. در این بین اس پی ال بریتانیکا نیز تنها کدی از صفحات اس پی ال است که دارای مغز سفید نیز می باشد. اگر بخواهیم از نظر قیمتی صفحات اس پی ال را مورد بررسی قرار دهیم قیمت صفحه کابینت اس پی ال بریتانیکا با مغز سفید نسبت به سایر ورق های اس پی ال بیشتر می باشد. می توان گفت غیر از بریتانیکا، گروه رنگ های ساده که دارای فینینش کربن و مات هستند و گروه رگه دارها در بقیه محصولات قیمت ورق اس پی ال پایین تر می باشد. ورق های اس پی ال اکثرا دارای مغز خام و بدون رگه هستند به همین خاطر کدهایی که دارای مغز رگه دار هستند نسبت به آنهایی که دارای مغز ساده مشکی رنگ می باشند گران ترند زیرا هم موقع ابزار خوردن زیبا تر یده می شوند و هم می توان این کدها را علاوه بر حالت ابزار خورده به صورت فارسی بر نیز اجرا نمود. این در صورتی است که در باقی ورق های اس پی ال به دلیل داشتن مغز ساده به رنگ مشکی در صورت ابزار زدن صفحه کابینت اس پی ال،ظاهر زیبایی برای این صفحه کابینت ایجاد نمی شود.

جدیدترین لیست قیمت صفحه کابینت اس پی ال در ضخامت های متفاوت مورخ 1403/01/18

قیمت روز اس پی ال

نام کالاابعاد شیت cmقیمت به تومان
اس پی ال ویلو
spl-willow-g
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال استون وود
spl-stone-wood-g
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال فینگر جوینت
spl-finger-joint-g
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال جاسپر
spl-g
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال ادورا
spl-g2
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال زحل
spl-g3
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال انزو دارک
spl-g5
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال انزو گلد
spl-g4
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال ولکانو
spl-g8
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال گلکسی
spl-g10
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال برلا لایت
spl-g6
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال انزو لایت
spl-g16
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال کلکته پلاس
اس پی ال کلکته پلاس-قیمت-کابین نت
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال الارا
اس پی ال الارا-قیمت-کابین نت
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال سالید گری
spl-g17
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال برلا دارک
spl-g7
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
مغز رگه دار
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
مغز رگه دار
46.452.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال ساهارا نویر
spl-g9
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
مغز رگه دار
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
مغز رگه دار
46.452.000
ضخامت3میل
14.112.000
اس پی ال بلک
spl-g11
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
51.744.000
ضخامت3میل
20.580.000
اس پی ال گری
spl-g13
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
51.744.000
ضخامت3میل
20.580.000
اس پی ال بژ
spl-g18
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
51.744.000
ضخامت3میل
20.580.000
اس پی ال گری لایت
spl-g14
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
51.744.000
ضخامت3میل
20.580.000
اس پی ال برتنیکا
spl-g15
مغز مشکی
ضخامت12میل
1.2*420*140
مغز سفید
1.2*420*140
ضخامت3میل
0.3*420*140
مغز سفید
0.3*420*140
مغز مشکی
ضخامت12میل
40.572.000
مغز سفید
51.744.000
3میل مشکی
14.112.000
3میل سفید
20.580.000

قیمت صفحه کابینت spl به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت صفحه کابینت spl با توجه به طرح رگه و مغز این صفحه کابینت متفاوت است البته لازم به ذکر است اکثر ورق های اس پی ال دارای مغز خام مشکی هستند فقط دو محصول از اس پی ال ها دارای مغز رگه دار و یکی دیگر از محصولات دارای مغز سفید است که همین سبب تغییر در قیمت سنگ spl شده است.از نظر قیمتی صفحه کابینت spl در سه گروه قیمتی قرار می گیرد عمده کدهای تولید شده توسط شرکت اس پی ال در گروه اول قرار دارند که عمدتا دارای قیمت پایین‌تری نسبت به بقیه محصولات هستند.
1-گروه اول شامل اس پی ال های با طرح چوب مانند ویلو، فینگر جوینت و استون وود است در کنار طرح چوب ها کدهایی مانند جاسپر، ادورا، زحل، انزو دارک، انزو گلد، برلا دارک، برلا لایت، کلکته پلاس، الارا، ساهارا نویر مغز مشکی، بریتانیکا قرار می گیرند.
2-گروه دوم قیمت صفحه کابینت spl کدهای رگه دار اس پی ال نظیر برلا دارک و ساهارا نویر را مشاهده می کنیم و در کنار کدهای رگه دار محصولات تک رنگ اس پی ال نظیر بلک، بژ، وایت،گری و گری لایت قابل مشاهده هستند.
3-گروه سوم از بازه قیمتی صفحه کابینت spl تنها دارای یک کد است اس پی ال بریتانیکا با مغز سفید این کد از نظر قیمتی در راس جدول و جزو گران قیمت ترین محصولات اس پی ال به شمار می رود.

اس پی ال چیست؟

اس پی ال  متریالی جدید جهت استفاده به عنوان صفحه کابینت در آشپزخانه می باشد که توسط شرکتی ایتالیایی تولید شده است. اس پی ال ها از بهم فشرده شدن تعدادی ورق hpl در دما و فشار بالا و با استفاده از رزین فنولیک تولید می گردد.ورق های اس پی ال کاملا ضد آب بوده و  نسبت به خط و خش مقاوم می باشند این صفحات در برابر گرما از خود مقاومت بالایی نشان می دهند و نسبت به 22 اسید موجود در آشپزخانه مقاوم هستند این نسل جدید از صفحات رویه کابینت از استحکام بالایی برخوردار بوده و همین امر باعث شده تا spl  ها در مقابل ساییدگی از خود مقاومت بیشتری نشان دهند.ورق های spl تغییر رنگ ندارند و دارای رنگ بندی مات و براق با فینیش سطحی برجسته و ساده می باشند.spl ها دارای سایز 420*140 سانتی متر بوده و دارای ضخامت های 3 میلی متر و 12 میلی متر می باشند که با توجه به ضخامتی که دارند کاربردشان متفاوت است. از ورق های با ضخامت 12 میلی متر spl برای رویه کابینت ،کانتر و جزیره و سینک می توان استفاده کرد و از صفحات با ضخامت 3 میلی متر spl می توان به عنوان صفحه بین کابینتی و دیوار پوش استفاده کرد. صفحات spl علاوه بر زیبایی، استحکام و مقاومت بالایی که در برابر جذب رطوبت و واکنش در مقابل اسیدها دارند آنتی باکتریال نیز می باشند و می توان از این صفحات اس پی ال در محیط های آزمایشگاهی نیزه استفاده نمود علاوه بر اینها لازم به ذکر است قیمت صفحات spl به دلیل فرآیند و مراحل تولیدشان و هزینه وارد کردن این صفحات به ایران نسبت به بقیه متریال هایی که به عنوان صفحه کابینت و کانتر استفاده می شود بیشتر است.از دیگر مزایای صفحات spl نصب راحت و آسان ان می باشد که می توان با استفاده از ابزارهای صنایع چوب این کار را انجام داد.

صفحه کابینت اس پی ال

صفحه کابینت اس پی ال را به دلیل داشتن فینینش های متنوع و زیبایی ظاهری می شناسند. این متریال دارای 9 فینیش متنوع است که هر کدام از کدهای صفحه کابینت اس پی ال دارای فینینش مخصوص به خود است. این فینینش ها عبارتند از 1- مات 2- گلوسی 3- تاچ یا کاملا مسطح 4- مون 5- روور 6- لاکی 7- اورست 8- استون 9- کربن

صفحه کابینت های اس پی ال که دارای فینینش مات هستند عبارتند از: اس پی ال وایت، اس پی ال بلک، اس پی ال بژ، اس پی ال لایت گری و گری
صفحه کابینت های اس پی ال که دارای فینینش گلوسی هستند عبارتند از: اس پی ال بریتانیکا، انزو لایت، انزو دارک، انزو گلد، نویر، برلا دارک، برلا لایت و گلکسی اینها کدهایی از صفحه اس پی ال هستند که دارای فینیش گلوسی می باشند.

از جمله صفحات اس پی ال که دارای فینینش تاچ یا به عبارتی کاملا مسطح هستند می توان به اس پی ال کلکته پلاس، اس پی ال الارا ، فینگر جوینت و جاسپر اشاره کرد.

از جدیدترین کدهای صفحه کابینت اس پی ال می توان به اس پی ال کلکته پلاس و اس پی ال الارا اشاره کرد که در آذر ماه سال 1401 به بازار عرضه شدند و هر دو فینیشی کاملا مسطح دارند و جزو صفحات اس پی ال با رنگ زمینه روشن می باشند که در قیمت روز اس پی ال دارای قیمت ارزان تری نسبت به کدهای رگه دار و رنگ های ساده هستند.

صفحات اس پی ال که دارای فینیش مون هستند عبارتند از: اس پی ال ولکانو، بریتانیکا، انزو لایت، انزو دارک، انزو گلد، نویر، برلا دارک، برلا لایت و گلکسی ، برلا دارک با مغز رگه دار، اس پی ال نویر با مغز رگه دار و سالید گری
ورق های اس پی ال با فینینش روور عبارتند از: اس پی ال استون وود و اس پی ال ویلو

صفحه کابینت اس پی ال ادورا دارای فینینش لاکی بوده و صفحه کابینت اس پی ال زهل دارای فینینش اورست می باشد و صفحه کابینت اس پی ال سالید گری دارای فینینش استون است.
صفحات اس پی الی که دارای فینینش کربن هستند عبارتند از : اس پی ال وایت، اس پی ال بلک، اس پی ال بژ، اس پی ال لایت گری و گری

صفحه اس پی ال

صفحه اس پی ال متریالی نوظهور در بین صفحه کابینت های موجود در بازار است که به دلیل مقاومت بالا در برابر خط و خش و آنتی باکتریال بودن و داشتن فینینش های متنوع و مقاوم بودن در برابر خوردگی ناشی از اسیدهای موجود در آشپزخانه بسیار مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. این متریال هم دارای رنگ های روشن و تیره بوده و هم کدهایی از صفحه اس پی ال با طرح چوب تولید و به بازار عرضه گریده است تا مناسب با هر سلیقه و دکوراسیونی باشد. در زیر به توضیح و شرح تعدادی از صفحات اس پی ال می پردازیم تا زمینه ای نسبت به این متریال پرطرفدار داشته باشید ما در این قسمت صفحات اس پی ال را از گران قیمت ترین کد تا ارزان قیمت ترین کد شرح می دهیم.

1- صفحه اس پی ال بریتانیکا: این ورق اس پی ال یکی از پر فروش ترین ورق های اس پی ال است که بیشتر به دلیل داشتن زمینه ای سفید رنگ و رگه های پهن و نازک دلفینی که در سطح صفحه اس پی ال قابل رویت است شناخته می شود همانطور که در این مطلب ذکر کردیم این متریال علاوه بر داشتن دو فینینش گلوسی و مون دارای مغز به رنگ سفید و مشکی می باشد که مغز سفید آن جزو گرانترین ورق های اس پی ال است.

2- صفحه اس پی ال نویر رگه دار: همانطور که در قسمت بالاتر از این مقاله به آن اشاره کردیم کدهای رگه دار دارای قیمت بیشتری نسبت به کدهایی با مغز ساده هستند صفحه اس پی ال نویر دارای زمینه ای کاملا مشکی رنگ با رگه های متقاطع نازک به رنگ کرم و نارنجی است این محصول دارای فینینش های گلوسی و مون است و قیمت ورق اس پی ال نویر رگه دار از نوع ساده بیشتر است.

3- صفحه اس پی ال برلا دارک رگه دار: این صفحه اس پی ال دارای رنگ زمینه ای طوسی است که در سطح آن رگه های نازک ومتوسط به رنگ سفید قابل مشاهده است.قیمت صفحه کابینت اس پی ال برلا دارک رگه دار نسبت به کد مغز مشکی ساده این محصول گران تر است این ورق اس پی ال دارای فینینش مون و گلوسی است.

4- صفحه اس پی ال وایت: این ورق اس پی ال دارای رنگ ساده سفید بدون هیچ گونه طرح و رگه ای است سطحی یکنواخت به رنگ سفید دارد و دارای فینینش مات و کربن است از نظر قیمتی کدهایی که دارای فینینش مات و کربن دارند و رنگ ساده ای دارند در قیمت روز اس پی ال با کدهای رگه دار قیمتشان برابر است.

5- صفحه اس پی ال بلک: این صفحه اس پی ال سطحی کاملا مشکی رنگ دارد و فینینش سطح آن مات و کربن است و مغز این ورق اس پی ال به رنگ مشکی است.

6- صفحه اس پی ال گری: صفحه اس پی ال گری دارای رنگ زمینه یکنواخت خاکستری تیره و بدون هیچ رگه ای می باشد این صفحه کابینت اس پی ال در قیمت روز اس پی ال دارای فینینش مات و کربن است.

7- صفحه اس پی ال بژ: صفحه کابینت بژ نیز دارای سطحی کاملا یکنواخت و تک رنگ است و شما هیچ گونه رگه ای بر سطح این محصول مشاهده نمی کنید. این متریال نیز دارای فینینش مات و کربن است و مغز ان به رنگ مشکی ساده است.

8- صفحه اس پی ال گری لایت: اس پی ال گری لایت دارای رنگ زمینه طوسی روشن بوده و دارای فینینش مات و کربن است مغز این صفحه اس پی ال به رنگ مشکی است.

5/5 - (71 امتیاز)

26 دیدگاه. Leave new

 • قیمت صفحه کابینت اس پی ال ولکانو میتونم داشته باشم؟!

  پاسخ
 • اس پی ال برای بین کابینتی هم میشه استفاده کرد؟

  پاسخ
 • صفحه کابینت اس پی ال چند تا سطح داره؟

  پاسخ
 • بابک شجاعی
  دی 13, 1401 6:06 ب.ظ

  سلام .من از کوارتز توتم ۹۹۰۹ استفاده کردم باابزار سه پله واقعا زیبایی خاصی به اشپز خونه داده واز هر نظر راضیم از این انتخاب .اگر کارشناسان یا برنامه ای ارایه بدین که بنا به متراژ موجود ابعاد واندازه کار مصرف کننده بشه متراژ داد که کارشناسان یا برنامتون یه قیمت تمام شده کار با متراژ مورد نظر بده عالی میشه چون متاسفانه بعضی از کاربران قیمت های پرت وبالا میگن واین موضوع ادم رو مردد نسبت به انجام کار میکنه

  پاسخ
  • سلام جناب شجاعی وقت بخیر در قسمت مقالات نحوه محاسبه متراژ صفحه کابینت توضیحات اجمالی داده شده ولی در برنامه های کاریمون این گزینه ای که شما بهش اشاره کردید رو هم لحاظ میکنیم تا مصرف کننده بتونه خودش به شخصه متراژ دقیق صفحه کابینت مورد نیاز آشپزخانه رو بدست بیاره، در غیر اینصورت میتویند با مشاوران ما تماس بگیرید راهنمایی های لازم رو به شما ارائه میدن.

   پاسخ
  • اس پی ال کد فینگر جوینت موجوده ؟

   پاسخ
 • بابک شجاعی
  دی 13, 1401 6:13 ب.ظ

  سلام .من از کوارتز توتم ۹۹۰۹ استفاده کردم باابزار سه پله واقعا زیبایی خاصی به اشپز خونه داده واز هر نظر راضیم از این انتخاب .اگر کارشناسان یا نرم افزاری ارایه بدین که بنا به متراژ موجود ابعاد واندازه کار مصرف کننده بشه متراژ داد که کارشناسان یا نرم افزارتون قیمت تمام شده کار با متراژ مورد نیاز بده عالی میشه چون متاسفانه بعضی از کاربران قیمت های پرت وپلا میگن واین موضوع ادم رو سر در گم میکنه.
  وعکسهای کار شده رو هم بارگیری کنید ممنون میشم

  پاسخ
 • صفحه کابینت اس پی ال برای کدوم کشوره؟

  پاسخ
 • اس پی ال رو میتونیم ابزار بزنیم؟

  پاسخ
 • Ibrahim Hassanda
  مهر 13, 1402 6:06 ق.ظ

  Hello, which country is it for? Thank you

  پاسخ
 • حسین مصطفوی
  مهر 13, 1402 7:50 ق.ظ

  اس پی ال بهتر کوارتز توتم ؟

  پاسخ
  • کابین نت
   مهر 15, 1402 6:13 ق.ظ

   کوارتز توتم به دلیل استفاده از پودر سیلیس در ساختارش مقاومت بسیار بالاتری نسبت به اس پی ال دارد و به دلیل امتداد رگه ها در مغز کار می توانید برای تمامی سبک های دکوراسیون آشپزخانه از این محصول استفاده نمایید.

   پاسخ
 • اس پی ال طوسی مات برای صفحه کابینت موجوده؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed